درباره جشنواره

جشنواره سلامت غذا» با رویکرد «ارتقای سطح سلامت غذا» با چشم انداز « دستیابی به جامعه سالم و پویا از طریق بهبود سیستم سلامت صنایع غذایی با نگرش استفاده از محصولات غذایی سلامت » در راستای «تغییر الگوی تغذیه و ارتقای سطح آگاهی، نگرش و فرهنگ تغذیه سالم در جامعه» و با هدف «شناسایی برندهای پیشرو در تحقیق، توسعه و ارتقای سلامت محصولات غذایی و معرفی جدیدترین محصولات سلامت غذایی پایه ریزی گردیده است.
با استناد به«سند ملی تغذیه و امنیت غذایی» منتشر شده از سوی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروزه کشور ما با انواع مشکلات تغذیه ای مواجه می باشد. تغییر شیوه زندگی و الگوی مصرف غذا، رژیم غذایی ناسالم افراد، زمینه ساز شیوع روزافزون بیماری‌های غیر‌واگیر مانند سکته‌های قلبی و مغزی، افزایش فشارخون، دیابت، چاقی و انواع سرطان‌ها گردیده که ضمن کاهش طول عمر افراد جامعه، هزینه‌های درمانی سنگینی را به کشور تحمیل نموده است.
این در حالی است که در بخش تولید صنایع غذایی توجه سازمان های نظارتی و صنعت غذایی به سمت تولید محصولات فراسودمند و یا تولید محصولاتی با کاهش اثرات زیانبار معطوف گردیده است. ولیکن در بخش مصرف کننده صنایع غذایی از جمله مراکز عرضه کننده خدمات غذایی و شهروندان، غالبا نگاه سنتی حاکم است. براین اساس گاها معیارهای انتخاب بیشتر منوط به لذیذ بودن محصولات می باشد تا توجه به معیارهای سلامت غذایی و تغذیه ای.. بنابراین در مسیر نیل به جامعه پویا و سالم، بهبود سیستم سلامت و کیفیت غذا، ایجاد زنجیره ارتباطی بین بخش های مختلف زنجیره غذایی، پایش مداوم تولید محصولات سلامت، توجه به شاخص های سلامت غذا و تغذیه در مراکز خدمات غذایی و همچنین ارتقای سواد تغذیه ای شهروندان، از جمله اقدامات اساسی خواهد بود.